Ondernemersklankbord

Spreekuur regio Rotterdam

Het OKB-team in de regio Rotterdam houdt op woensdag spreekuur in Rotterdam:
– elke woensdag tussen 10.00 – 12.00 uur: vrij inloopspreekuur (geen afspraak nodig)
– 2x in de maand op woensdag een spreekuur van 12.00-13.30 uur: op afspraak.
Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met mevrouw J.F. (Jiska) Oosterwijk, bereikbaar via
e-mail jiska.oosterwijk-vreezen@ondernemersklankbord.nl

Dag en tijdstip

Op woensdag van 10.00 – 12.00 uur (geen afspraak nodig)
Op woensdag van 12.00-13.30 (via afspraak)

Locatie spreekuur

OnderNemerSplein Kamer van Koophandel Rotterdam
Blaak 40
3011 TA Rotterdam