Ondernemersklankbord

Spreekuur regio Rotterdam

Het OKB-team in de regio Rotterdam houdt op maandag en woensdag spreekuur in Rotterdam:
Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met mevrouw J.F. (Jiska) Oosterwijk, bereikbaar via
e-mail jiska.oosterwijk-vreezen@ondernemersklankbord.nl

Dag en tijdstip

Op maandag van 10.00 – 13.00 uur (via afspraak)
Tweewekelijks op woensdag van 12.00-13.30 (via afspraak)

Locatie spreekuur

OnderNemerSplein Kamer van Koophandel Rotterdam
Blaak 40
3011 TA Rotterdam