Ondernemersklankbord

Sponsor Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord helpt ondernemers, belangeloos en zonder winstoogmerk. Zo dragen wij bij aan een gezonde economie en meer werkgelegenheid. Maar dat is alleen mogelijk met financiële steun. Veel ondernemingen en instanties zien het belang van ons werk en sponsoren onze dienstverlening. Ook u bent van harte welkom.

Sponsors en subsidiegevers

Rabobank Nederland en Ondernemersorganisatie VNO-NCW ondersteunen structureel het werk van Ondernemersklankbord. Daarnaast ontvangt OKB een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van de provincie Limburg. Ook verschillende andere organisaties geven Ondernemersklankbord incidenteel een donatie of bijdrage in natura.

Sponsor worden

Er zijn allerlei mogelijkheden, van kleinere tot substantiële bijdragen, financieel of sponsoring in natura. Meestal gaat het om maatwerk voor de sponsor. Heeft u belangstelling om sponsor te worden, of wilt u onze stichting op een andere manier steunen, neem dan contact op.
Bel 070-3490600 of mail naar info@ondernemersklankbord.nl

Meer over Ondernemersklankbord

Meer over het klankbordtraject

Ja, ik wil graag bedrijfsadvies!

Een halfjaar begeleiding, van ondernemer tot ondernemer, voor een minimumdonatie van 150 euro. Vraag meteen uw eigen klankbordtraject aan.