Ondernemersklankbord

OKB helpt ondernemend Nederland

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk met meer dan 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich belangeloos voor u inzetten. In de ruim 37 jaar van ons bestaan hebben wij al meer dan 70.000 ondernemers effectief geholpen met bedrijfsadvies. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen met èlke ondernemingsvraag bij ons terecht en worden door een OKB-adviseur persoonlijk begeleid in een klankbordtraject.

OKB helpt het mkb

37 jaar actief
19 regio's in heel Nederland
300 ervaren adviseurs
3000 adviestrajecten per jaar
85% zeer tevreden over OKB
66% faillissementen afgewend

Spreekuren in heel Nederland

Ondernemersklankbord is er voor ú

Bent u starter, wilt u uitbreiden, onderzoekt u de markt, kan de organisatie beter of overweegt u bedrijfsopvolging? In elke fase en bij elk bedrijfsaspect komen er tal van vragen op u af. Daar kunnen we u bij helpen. Wist u dat we in 2 van de 3 gevallen een faillissement kunnen voorkomen? Ondernemersklankbord voorziet iedere ondernemer in heel Nederland bij elk vraagstuk van bedrijfsadvies.

Voor elk aspect een klankbordtraject

Voor ondernemers door ondernemers

Het OKB-netwerk bestaat uit gemotiveerde adviseurs met ondernemerservaring en een professionele kijk op zaken. Het zijn allemaal oud-ondernemers, managers of specialisten op hun vakgebied. Zij delen vrijwillig hun expertise met u en geven onpartijdig advies. Dat gebeurt in klankbordtrajecten van een halfjaar, waarvoor Ondernemersklankbord slechts een minimumdonatie van 150 euro vraagt. Wij helpen ondernemers daadwerkelijk vooruit met de grootste kans van slagen.

Meer over het klankbordtraject

Uw adviseur is altijd dichtbij

Voor een landelijke dekking is de OKB-organisatie verdeeld in 19 regionale teams. Elk regioteam heeft gemiddeld 10 tot 15 adviseurs en wordt geleid door een regiovoorzitter. Binnen het team in uw regio krijgt u de adviseur toegewezen die u het beste kan helpen. Uw adviseur kan zonodig gebruikmaken van expertise binnen de organisatie. OKB zorgt daarnaast voor bijscholing en kennisuitwisseling en ondersteunt de regioteams vanuit Den Haag met een kleine, slagvaardige staf.

Oprichting en ontwikkeling

In 1980 richtte prof. ing. Jan Klevering, destijds president-directeur van Enraf-Nonius, de stichting Kleinnood op. Zijn doel was een netwerk van ervaren ondernemers en managers die de overlevingskansen van (startende) bedrijven moesten vergroten. Ruim 35 jaar later is het netwerk van stichting Ondernemersklankbord flink gegroeid en zijn onze werkzaamheden fors uitgebreid.

Ondernemers in de prijzen

Sinds 1989 wordt tweejaarlijks de Jan Kleveringprijs uitgereikt, een eerbetoon aan de initiatiefnemer en oprichter van onze stichting. Deze prijs wordt toegekend aan de ondernemer die het meest succesvol gebruik heeft gemaakt van onze dienstverlening. Daarnaast wordt ieder jaar regionaal de Klankbordprijs uitgereikt. Ook deze prijs is bestemd voor ondernemers die het meest succesvol waren dankzij onze ondersteuning. Winnaars van de Klankbordprijs zijn kandidaat voor de Jan Kleveringprijs.

OKB-hoofdkantoor

drs. Frank van Santen, directeur frank.vansanten@ondernemersklankbord.nl
drs. Willem Jan Wiebosch, stafmedewerker willemjan.wiebosch@ondernemersklankbord.nl
Ton van der Vlugt, recruiter ton.vandervlugt@ondernemersklankbord.nl
Arjan van der Weel, ICT-manager arjan.vanderweel@ondernemersklankbord.nl
Juliëtte Bach, marketing- & communicatiemanager juliette.bach@ondernemersklankbord.nl
Meta van der Meer, controller meta.vandermeer@ondernemersklankbord.nl
Joyce Esseveld, coördinator servicedesk joyce.esseveld@ondernemersklankbord.nl
Jolanda Jens, medewerkster servicedesk jolanda.jens@ondernemersklankbord.nl

Bestuur

mr. Robert de Ruiter, voorzitter
Hendrik Kroeze, penningmeester
Cees Mourits, bestuurslid

Comité van Aanbeveling

drs. J. de Boer, voorzitter VNO-NCW
drs. M.J.G. Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
A. Ouborg, eigenaar/directeur Ouborg Group B.V.
M.A. van Straalen, voorzitter MKB Nederland
Prof. dr. B.E.M. Wientjes, hoogleraar School of Economics, Universiteit van Utrecht

Ja, ik wil graag bedrijfsadvies!

Een halfjaar begeleiding, van ondernemer tot ondernemer, voor een minimumdonatie van 150 euro. Vraag meteen uw eigen klankbordtraject aan.