Ondernemersklankbord

Faillissement: voorkomen of doorstart?

Niemand wil failliet gaan, het liefst wilt u als ondernemer een faillissement voorkomen. Helaas merken ondernemers vaak de problemen pas op, als het te laat is. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de faillissementen voorkomen had kunnen worden indien gerichte actie was ondernomen tijdens het signaleren van de knelpunten. Als een ondernemer tijdig actie neemt en bijvoorbeeld hulp inschakelt, is er vaak nog een kans dat het faillissement voorkomen wordt.

Faillissement aanvragen?
Helaas is er soms echt geen andere uitweg dan het aanvragen van een faillissement. Maar hoe werkt dat, een faillissement aanvragen? Als u twee of meer schulden heeft bij verschillende schuldeisers kunt u bij de rechtbank uw eigen faillissement aanvragen. U moet dit aanvragen bij de rechtbank in de regio waar u als ondernemer gevestigd bent. De rechtbank stelt een curator en rechter-commissaris aan. De curator treedt op in plaats van de failliet verklaarde, beheert de vereffening van de failliete boedel en behartigt de belangen van de schuldeisers.

De rechter-commissaris houdt toezicht op het proces van het beheren en vereffenen van de failliete boedel en de handelingen van de curator. Voor sommige handelingen vraagt de curator toestemming aan de rechter-commissaris, bijvoorbeeld in het geval van het ontslaan van personeel en indien de inboedel en goederen verkocht moeten worden. Nadat door de rechtbank het faillissement is uitgesproken zal de failliet verklaarde (rechts)persoon van rechtswege de beschikking en het beheer over het vermogen verliezen en wordt handelsonbevoegd verklaard. De curator is de enige die vanaf dat moment nog handelend mag optreden. Deze zal een beschrijving opstellen van de baten en de schulden.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Doorstart na faillissement

Soms is een faillissement aanvragen de enige optie. Echter, in veel gevallen is een doorstart te realiseren. Door een analyse te maken van uw bedrijf, kunt u (bijvoorbeeld met hulp van Ondernemersklankbord) het doorstartpotentieel inventariseren. Zelfs als uw faillissement al is uitgesproken zijn er soms nog mogelijkheden voor een doorstart.

Hoe pakt u dit aan?

  1. Maak een analyse van uw bedrijf (bijvoorbeeld met hulp van Ondernemersklankbord) en breng de mogelijkheden van een doorstart in kaart.
  2. Wanneer een doorstart mogelijk lijkt te zijn, gaat u aan de slag met het opstellen van een doorstartplan. Een OKB-adviseur kan u hierbij helpen.
  3. Zodra het plan klaar is, legt u dit voor aan uw curator. Indien alle betrokken partijen instemmen met uw plan, gaat u aan de slag met het realiseren van de doorstart.

Hulp nodig bij faillissement of een doorstart?
Bent u in de situatie waarin u denkt dat u een faillissement moet aanvragen? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Of bent u benieuwd of u misschien nog een doorstart kunt maken?

Neem dan contact met ons op voor een klankbordtraject. Een ervaren OKB-adviseur kan u helpen en adviseren.  Hij kan met u een analyse maken van uw organisatie, kijken hoe de (financiële) situatie van uw organisatie is en welke mogelijkheden u heeft. Ook kan hij u helpen en begeleiden om dit proces in gang te zetten.

Ja, ik wil graag bedrijfsadvies!

Een halfjaar begeleiding, van ondernemer tot ondernemer, voor een minimumdonatie van 150 euro. Vraag meteen uw eigen klankbordtraject aan.

Gezond weer op de rit

Ton van der Zandt belandde door de crisis in zwaar weer. “Als je moet kiezen tussen doorgaan of stoppen, dan wil je een kritische gesprekspartner die meedenkt.”

lees het hele interview

Starten en keuzes maken

Marijke van Es is cultureel ondernemer. Ze had genoeg werk, maar dat leverde onvoldoende op. “Als starter leerde ik dat ondernemen ook keuzes maken is.”

lees het hele interview

Nieuwe markt aanboren

Clifford Francis bracht een online kansspel op de markt. “Ik zocht naar extra mogelijkheden op de zakelijke markt en kon voor de acquisitie ook wel steun gebruiken.”

lees het hele interview

Ja, ik wil graag bedrijfsadvies!

Een halfjaar begeleiding, van ondernemer tot ondernemer, voor een minimumdonatie van 150 euro. Vraag meteen uw eigen klankbordtraject aan.