Ondernemersklankbord

Webinar: ontdek kansen in circulaire verpakkingen Chili

Chili wil graag duurzamer omgaan met (plastic) verpakkingen. Benieuwd naar de zakelijke kansen die dit oplevert? Deze webinar verduidelijkt waar de mogelijkheden precies liggen voor Nederlandse ondernemers.

De webinar gaat in op de kansen in heel de waardeketen van verpakkingen in Chili. De focus ligt op circulariteit. Denk aan de inzameling, scheiding en recycling van (plastic) afval. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert de webinar samen met de Nederlandse ambassade in Chili, het Holland House in Chili en InvestChile.

Duurzame ambities

In Chili is de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Het land was voorzitter van de klimaatconferentie in 2019, wat ervoor heeft gezorgd dat de duurzame ambities van het land gegroeid zijn. In 2020 scherpte Chili haar beleid voor het terugdringen van CO-uitstoot verder aan.

Ook ontwikkelt Chili een Roadmap Circulaire Economie. Nederland is een voorloper op het gebied van circulaire economie. Daarom wisselen Nederland en Chili vanuit onder andere het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en de Holland Circular Hotspot kennis met elkaar uit.

InvestChile wil aansluitend hierop Nederlandse ondernemingen verder interesseren voor zakelijke kansen op het gebied van duurzaamheid. Verpakkingen, afvalmanagement en de 10R-strategie (Rethink, Redesign, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover) krijgen hierbij speciale aandacht.

Programma

  • Presentatie van het Chileense Ministerie van Milieu en van Fundación Chile. Welke zakelijke kansen ontstaan er voor Nederlandse ondernemers uit de Chileense Extended Producer Responsibility en het Plastic Pact?
  • Toespraak van de Nederlandse ambassadeur in Chili (Harman Idema). Wat maakt Chili zo aantrekkelijk om te investeren?

Aanmelden

Deelname aan deze webinar is gratis. Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via het online registratieformulier.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit webinar? Neem dan contact op met de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Chili via stg-ea@minbuza.nl.

Deelname is gratis.

Locaties:

Online
-