Ondernemersklankbord

Corona

Sinds de uitbraak van het coronavirus zien veel ondernemers een (grote) daling in hun inkomsten. Wij ondersteunen ondernemers gratis in deze uitdagende tijd, met advies en een luisterend oor.

Op deze pagina proberen wij alvast zoveel mogelijk waardevolle informatie te delen die jou als ondernemer kan helpen om de benodigde maatregelen te treffen. Ondernemersklankbord houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Deze pagina wordt dagelijks geüpdatet met relevante informatie.

Heb je vragen of heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op via 070 34 90 600 of schrijf je in voor een klankbordtraject:

Ik start mijn klankborttraject

Corona-calculator

Ken je de corona-calculator van MKB-Nederland en VNO-NCW al? De corona-calculator geeft je direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. In 3 eenvoudige stappen zie jij de financiële toekomst van jouw organisatie tijdens de corona-crisis. Vind…

Lees verder

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Zo kunnen ondernemers die…

Lees verder

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken…

Lees verder

Voorbeeldbrief tijdelijke stopzetting huur

Wil jij aan jouw verhuurder een verzoek indienen om tijdelijk de huur stop te zetten, maar weet je niet hoe? Hier vind je de tekst van een voorbeeldbrief die je zou kunnen gebruiken: Aan: … Plaats, datum Onderwerp:    Verzoek tijdelijke…

Lees verder

Versoepeling uitstel van betalen belasting en verlaging boetes

Na een gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling stopt de Belastingdienst het invorderingen per direct. Dit geldt voor de volgende belastingen: inkomstenbelasting vennootschapsbelasting omzetbelasting loonbelasting kansspelbelasting accijns verbruiksbelasting alcoholvrije dranken assurantiebelasting verhuurderheffing energiebelasting en andere milieubelastingen vergelijkbare belastingen in Caribisch…

Lees verder

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger…

Lees verder

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredit

Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke…

Lees verder

Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO…

Lees verder

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende…

Lees verder