Ondernemersklankbord

Werkgever tijdens de coronacrisis: wat kan en wat moet je doen

Het kabinet heeft maatregelen genomen die de gezondheid van jou en jouw personeel moeten beschermen tegen het coronavirus. Zoals 1,5 meter afstand houden en thuiswerken. Lees hier wat je moet doen en wat je kan doen voor jouw werknemers.

Laat je werknemers zoveel mogelijk thuiswerken
Het kabinet adviseert om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregel geldt niet voor cruciale en vitale beroepen. Zoals zorgverleners, medewerkers van supermarkten en transporteurs. Als thuiswerken niet kan, kan je de werktijden verspreiden. Zorg ervoor dat er niet teveel mensen tegelijk op de werkvloer zijn. Ook op de werkvloer moeten je medewerkers 1,5 meter afstand houden.

Nieuwe landelijke maatregelen
Het kabinet heeft op 13 oktober nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Werk thuis tenzij het echt niet anders kan. Eerder werd al bekend dat bedrijven waar mensen besmet zijn geraakt, door de veiligheidsregio gesloten kunnen worden voor 14 dagen.

Tips bij thuiswerken voor jouw werknemers
Jij bent verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, ook als jouw werknemers moeten thuiswerken. Je kan bijvoorbeeld tijdelijk een bureaustoel of beeldscherm uit je eigen kantoor uitlenen. Begrip en vertrouwen is belangrijk voor je werknemers in deze tijd. Houd daarom regelmatig contact als je op afstand leiding geeft.

Lees meer tips over vitaal en fit thuiswerken op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Je werknemer wordt ziek
Als je werknemer zich ziek meldt mag je niet vragen naar de reden. Dus ook niet of jouw werknemer coronaverschijnselen heeft. De medewerker mag zelf beslissen of hij vertelt. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag de medische gegevens verwerken. Is er bij een van jouw medewerkers officieel corona vastgesteld? Neem dan direct maatregelen.

Een huisgenoot van jouw medewerker wordt ziek
Jouw medewerker moet thuisblijven als een huisgenoot van de medewerker verkoudheidsklachten of koorts heeft. Alleen als het bedrijf binnen de cruciale of vitale sector valt, mag jouw werknemer naar het werk komen. Moet jouw medewerker 10 dagen in gezinsquarantaine blijven, maar kan hij door omstandigheden niet thuiswerken? Dan moet het loon worden doorbetaalt. Je mag hiervoor geen verlofuren inhouden, behalve als je dat samen afspreekt.

De toegang tot de werkvloer weigeren
Jij bent verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving voor al jouw personeel. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen.

Wel of geen mondkapjes dragen in contactberoepen
Ben je kapper, schoonheidsspecialist, pedicure of heb je een ander contactberoep? Dan wordt een niet-medisch mondkapje dringend geadviseerd. Dit is niet verplicht. Je mag zelf beslissen of jij en je werknemers mondkapjes nodig vinden. Voor contactberoepen zijn er wel regels en protocollen. Klanten mogen bijvoorbeeld alleen op afspraak komen.

Je werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen
Je mag jouw werknemers niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Ook niet als je door de coronacrisis minder werk hebt. Je mag het ze wel vragen. Het is aan de werknemer zelf om verlofdagen op te nemen.

Vakantiegeld inhouden of uitstellen
Je mag niet zomaar het vakantiegeld van je werknemer inhouden. Ook mag je vakantiegeld niet later uitbetalen. Je kan hier wel afspraken over maken met jouw werknemers. Je moet deze afspraken dan schriftelijk vastleggen. Bijvoorbeeld in een plan voor het voortbestaan van jouw bedrijf.

Werknemer gaat op vakantie naar een land met oranje of rood reisadvies
Je kunt je werknemer niet verbieden op vakantie of op reis te gaan naar een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus. Je werknemer moet ervoor zorgen dat hij op tijd terug is. Moet je werknemer 10 dagen in quarantaine? Dan moeten deze dagen binnen de afgesproken vakantiedagen vallen. Lukt dat niet en kan je werknemer tijdens de quarantaine niet thuiswerken, dan hoef je geen loon door te betalen. Wijs je werknemer hierop.

Vakantiedagen stopzetten vanwege aangepast reisadvies
Moet je werknemer de vakantie afbreken omdat het land van code geel naar oranje of rood gaat vanwege het coronavirus? En moet hij hierdoor 10 dagen in (thuis)quarantaine? Je werknemer mag dan niet zomaar de vakantiedagen stopzetten. Daarvoor moet jij toestemming geven. Je mag eisen dat je werknemer de vastgestelde vakantiedagen toch opneemt. Kan je werknemer wel thuiswerken, dan kan je samen afspreken om de vakantiedagen stop te zetten.

Voorkom ontslag van je personeel
Als je door de coronacrisis het loon van je medewerkers niet of nauwelijks kunt betalen, kan je een tegemoetkoming aanvragen bij de overheid: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). De NOW-maatregel is een tegemoetkoming in de loonkosten. Hiermee kan je je werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De NOW 3 per 1 oktober
Op 1 oktober is het 3e steunpakket voor ondernemers ingegaan. Onderdeel van dit pakket is de NOW 3. Naar verwachting kan je de NOW 3 half november met terugwerkende kracht aanvragen. Het steunpakket loopt van oktober 2020 tot en met juni 2021.

Als je de NOW-regeling aanvraagt, moet je jouw werknemers helpen om bijscholing of omscholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de subsidieregeling NL Leert Door. Je kan via de regeling bijvoorbeeld gratis (online) scholing aanvragen.

Check ook de andere financiële noodmaatregelen voor werkgevers en ondernemers.

NOW-regeling bevat maandelijkse opbouw van vakantiegeld
In de NOW-regeling zit ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten. Je ontvangt hierdoor meer dan het arbeidsloon van jouw werknemer.

Personeel uitlenen
Heb je (tijdelijk) minder werk voor jouw personeel? Via het platform NLWerktDoor! kan je reageren op bedrijven die personeel zoeken. Bijvoorbeeld in de zorg of logistiek.

Het platform matcht mensen die werkloos zijn aan bedrijven met openstaande vacatures. Je kan werknemers ook uitlenen aan bedrijven die hulp goed kunnen gebruiken.

Contract van uw werknemer niet verlengen
Het kan zijn dat je contracten van jouw werknemers niet kan of wil verlengen. Bijvoorbeeld omdat het een tijdelijk contract is of omdat jouw werknemer langdurig ziek is. Een tijdelijk contract hoef je niet te verlengen. Ook niet als de werknemer ziek is. Een tijdelijk contract loopt af op de afgesproken datum. Bij vaste contracten hangt het af van de situatie en duur van het contract. Check goed of je jouw werknemer mag ontslaan tijdens ziekte.

Bereid je voor op de 1,5 metersamenleving
Nederland bereidt zich voor op de 1,5 metersamenleving totdat er een bescherming is tegen het coronavirus. Voor sectoren die gesloten zijn, worden nu regels (protocollen) gemaakt die het werken in een beschermde omgeving weer mogelijk maken. De protocollen worden meestal gemaakt door branche- en werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW en MKB Nederland. Wilt u zelf ook een protocol opsturen? Neem dan contact op met de branchevereniging van uw sector.

Bron: KVK