Ondernemersklankbord

Overzicht coronamaatregelen Belastingdienst voor ondernemers en werkgevers

De Belastingdienst neemt maatregelen om te helpen bij betalingsproblemen door de coronacrisis en om extra kosten te voorkomen. Er zijn maatregelen voor ondernemers in het algemeen en voor werkgevers in het bijzonder. Daarnaast geeft de Douane informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor douanezaken.

Belastingmaatregelen voor ondernemers

Bijzonder uitstel van betaling
Tot 1 oktober 2020 kan er makkelijker en sneller bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en verlengd worden. Het uitstel of de verlenging duurt 3 maanden. Als het uitstel eindigt, heb je 2 jaar de tijd om de belastingschuld te betalen. Ook kan je jouw voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Lees meer over uitstel betaling belastingen en aflossingen.

Geen btw op mondkapjes
Vanaf 25 mei ben je geen btw verschuldigd over de levering van mondkapjes. Als je mondkapjes verkoopt, kan je de btw die je hebt betaald heeft nog steeds aftrekken als voorbelasting. Deze maatregel duurt in ieder geval tot 1 oktober 2020. De overheid wil zo mondkapjes goedkoper maken omdat mondkapjes vanaf 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer.

Verlaging invorderingsrente en belastingrente
De invorderings- en belastingrente worden tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dat betekent dat je bijna geen rente betaalt als je bijvoorbeeld een aanslag te laat betaalt.

Urencriterium wordt versoepeld
Voor aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrekmeewerkaftrek en oudedagsreserve, moet je aan het urencriterium voldoen. Om daaraan te voldoen, moet je per jaar ten minste 1.225 uren besteden aan werk voor jouw onderneming. Door de coronacrisis haal je dit misschien niet. je loopt dan de aftrekposten mis. De Belastingdienst wil dit voorkomen met een versoepeling van het urencriterium.

Coronareserve in de vennootschapsbelasting
Verwacht je in 2020 een verlies vanwege de coronacrisis? Dan mag je dat verlies al in de aangifte 2019 verrekenen. Dat doe je met een fiscale coronareserve. Dat kan helpen om er voor te zorgen dat je voldoende geld in kas houdt.

TOGS en TVL onbelast
Heb je eenmalige Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) van € 4.000 ontvangen? Of een de Tegemoetkoming Vaste Lasten? Deze tegemoetkomingen zijn onbelast.

Btw-maatregelen om zorgsector te helpen
Er gelden tijdelijk bijzondere regels voor de btw bij schenking medische hulpgoederen. Daarnaast valt het uitlenen van zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van de btw.

Verlaagd btw-tarief voor sportlessen en wattenstaafjes
Vanaf 1 juli zijn de sportscholen weer open. Daarom geldt het verlaagd tarief van 9% alleen nog voor actieve sportbeoefening ín een sportaccomodatie. Voor online sportlessen gold het verlaagde btw-tarief van 9% van 16 maart tot 1 juli 2020.

Steriele wattenstaafjes en verbandmiddelen die worden gebruikt voor geneeskundige doelen, zoals bij het testen op COVID-19, zijn belast met 9% btw.

Meer tijd voor wijzigen rechtsvorm
Als je de rechtsvorm van jouw onderneming wilt wijzigen, of bij een fusie of splitsing, kan er in sommige gevallen langer over worden gedaan om dat te regelen. Lees meer over de verlenging van de termijnen op belastingdienst.nl.

Belastingmaatregelen voor werkgevers

Vergoeding mondkapjes onbelast
Je mag mondkapjes voor jouw werknemers onbelast vergoeden. Deze kosten horen tot de kosten van reizen met het openbaar vervoer, omdat mondkapjes vanaf 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer. Onbelaste vergoedingen zijn onderdeel van de werkkostenregeling.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling
Onder de werkkostenregeling mag je een deel van het fiscale loon gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor jouw werknemers. Voor het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt dit in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Boven € 400.000 blijft het percentage 1,2%.Je kan de verruiming bijvoorbeeld gebruiken voor een attentie voor jouw werknemers, of voor voorzieningen om thuis te werken.

Verlaging gebruikelijk loon
Ben je aanmerkelijk belanghouder, bijvoorbeeld van een bv of nv? Dan bepaalt de gebruikelijk loonregeling hoe hoog jouw loon ten minste moet zijn. Over dit loon houdt jouw vennootschap loonheffingen in. Daalt je omzet door de coronacrisis? Dan mag je voor 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Daardoor hoef je minder loonheffingen in te houden. Lees of je aan de voorwaarden voldoet voor de verlaging gebruikelijk loon.

Maatregelen om lage ww-premie toe te passen
Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat jij als werkgever door de coronacrisis onnodig de hoge ww-premie moet betalen. Het gaat daarbij om verlenging van de termijn voor schriftelijke vastlegging, en om behoud van de lage premie bij overwerk.

Versoepeling regels loonheffingen en reiskostenvergoeding
Er gelden tijdelijk soepeler regels voor:

Heb je meer vragen over loonheffingen? Vind het antwoord op Vragen en antwoorden over loonheffingen in verband met de coronacrisis.

Alle coronamaatregelen van de Belastingdienst
Lees over alle maatregelen voor burgers en bedrijven op belastingdienst.nl.

Gevolgen coronacrisis voor douanezaken
Bij de import en export van producten moet je rekening houden met maatregelen van de Douane. Kijk waar je aan moet denken bij invoer van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.

Heb je door de coronacrisis problemen met wettelijke termijnen, vergunningen of betalingen? De Douane ondersteunt ondernemers met een maatregelenpakket.

Blijf op de hoogte van de gevolgen van het coronavirus voor douanezaken.