Ondernemersklankbord

Ondernemersplein

Ambassades en consulaten

Laatste update op

Laat u informeren over de lokale manier van zakendoen en de plaatselijke wetgeving. Maar ook over vakbeurzen, brancheorganisaties en andere instanties die u in het buitenland kunnen helpen.

Lees verder

Zelf exporteren of via derden

Laatste update op

U wilt exporteren naar het buitenland. Houdt u alles in eigen hand of maakt u gebruik van tussenpersonen? Of u voor directe of indirecte export kiest, hangt af van uw situatie, uw product en de eisen van de buitenlandse markt. Bekijk de voor- en nadelen van beide exportvormen.

Lees verder

EU-landen: algemene producteisen

Laatste update op

Producten die bestemd zijn voor verkoop en gebruik in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (EU/EER) moeten voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Lees verder

Regeling Toegelaten Exporteur

Laatste update op

U kunt korting of vrijstelling op invoerrechten krijgen met een EUR.1 of EUR-MED certificaat. Kijk hoe dit zit en hoe u zo'n certificaat aanvraagt.

Lees verder

Vennootschapscontract opstellen

Laatste update op

Als u met een of meerdere partners een vof begint doet u er goed aan afspraken vast te leggen in een vennootschapscontract. Zo voorkomt u problemen.

Lees verder

Auto van de zaak

Laatste update op

Een auto van de zaak heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Wanneer u uw zakelijke auto privé gebruikt krijgt u te maken met bijtelling.

Lees verder