Ondernemersklankbord

Ondernemersplein

Licentie verlenen

Laatste update op

U bent eigenaar van een octrooi maar u wilt dat een andere partij het exploiteert. Of u wilt juist kennis gebruiken die door het octrooi van een ander is beschermd.

Lees verder