Ondernemersklankbord

Ondernemersplein

Starten met een foodtruck

Laatste update op

Wilt u een eigen foodtruck beginnen? Dan krijgt u te maken met regels en vergunningen. Wat voor foodtruck wilt u kopen en hoe gaat u die financieren? Maak hiervoor een financieel plan.

Lees verder

EU-externe verdragen

Laatste update op

De Europese Unie treedt namens de lidstaten op als onderhandelingspartner en verdragspartij bij het aangaan van handelsrelaties.

Lees verder