Ondernemersklankbord

Uw administratie als u personeel in dienst heeft

Neemt u personeel aan? Dan krijgt u te maken met loonheffingen. Dat heeft gevolgen voor uw administratie.

Gaat u personeel aannemen? Dan krijgt u als werkgever te maken met loonheffingen. Dat zijn premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Uw administratie aanpassen

U moet:

  • de dag voor de 1e werkdag van een werknemer al zijn gegevens voor de loonheffingen hebben ontvangen.
  • de dag voor de 1e werkdag de identiteit van de medewerker vaststellen en een kopie maken van zijn identiteitsbewijs.
  • een loonstaat maken.

Loonstaat

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. U vult op de loonstaat gegevens in die belangrijk zijn voor de loonbelasting, de premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen. Voor loonstaten bestaat een model, dat u kunt downloaden van belastingdienst.nl. U hoeft het model niet te gebruiken. Als u zelf een loonstaat maakt, moet u daarop wel dezelfde gegevens zetten als op de modelloonstaat.

Loonstrook

U moet ook:

  • uw werknemer periodiek een loonstrook toesturen
  • 1 keer per jaar een jaaropgaaf voor uw werknemer maken, waarin zijn inkomensgegevens staan.

U moet ook bijhouden welke (onbelaste) kostenvergoedingen u uw werknemer geeft.

Over de eisen die gelden voor de administratie van een werkgever, leest u meer in het Handboek Loonheffingen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

BelastingTelefoon
https://twitter.com/BDzakelijk

Telefoonnummer(s):

BelastingTelefoon

0800-0543

Links:

BelastingTelefoon

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/belastingtelefoon_bellen/belastingtelefoon_bellen

Forums: