Ondernemersklankbord

Tewerkstellingsvergunning (TWV) voor buitenlandse werknemers

U neemt een medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland in dienst. Kijk hoe het zit met de Tewerkstellingsvergunning (TWV).

Wilt u een buitenlandse medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland in dienst nemen? Dan heeft u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV, werkvergunning) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Met de infographic 'Is een werkvergunning nodig?' ziet u snel of u een vergunning moet aanvragen voor uw nieuwe medewerker.

Korter dan 3 maanden

3 maanden of langer

Wilt u een buitenlandse medewerker 3 maanden of langer bij u laten werken? Dan vraagt u meestal de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. De GVVA is een verblijfsvergunning met een aanvullend document. Uw buitenlandse medewerker heeft geen aparte tewerkstellingsvergunning nodig. U vraagt de GVVA aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voor wie heeft u een tewerkstellingsvergunning nodig?

U heeft een TWV of GVVA nodig voor medewerkers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Voor medewerkers van buiten de Europese Unie (EU) gelden voorwaarden voor een TWV/GVVA. Als u iemand inhuurt via een intermediair, of werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan moet deze de tewerkstellingsvergunning aanvragen.

U heeft geen vergunning nodig voor:

Vereenvoudigde procedures

  • Voor sommige werknemers gelden verkorte procedures. Bijvoorbeeld voor hogere leidinggevenden, specialisten en werknemers uit uw buitenlandse vestiging die in Nederland technieken komen bijleren (practicanten).
  • Bent u werkgever in het toneel, theater, de opera, musical, klassieke muziek of dans? Dan kunt u voor topartiesten sneller een tewerkstellingsvergunning krijgen. Het salaris van de artiest bepaalt of hij tot de top behoort.
  • Het is voor bedrijven makkelijker geworden om arbeidskrachten van buiten de EU tijdelijk naar Nederland te laten komen. Dit geldt voor het verrichten van werkzaamheden die geen concurrentie opleveren met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU. Bedrijven moeten bij het UWV een verzoek indienen voor goedkeuring van de werkzaamheden. Bij goedkeuring van de werkzaamheden, hoeft de werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen voor buitenlandse werknemers die bij de werkzaamheden betrokken zijn.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: