Ondernemersklankbord

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Bent u mkb’er met meer dan 30% omzetverlies door corona? U kunt Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen.

Bent u mkb’er met meer dan 30% omzetverlies door corona? U kunt Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen.

Bent u een mkb’er en heeft u meer dan 30% van uw omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Deze belastingvrije tegemoetkoming geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb?

De TVL helpt u bij het betalen van uw vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De TVL is niet voor loonkosten, hiervoor kunt de NOW-regeling aanvragen. De tegemoetkoming is een vergoeding voor een deel van uw vaste lasten. Uw mkb-bedrijf krijgt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 per 4 maanden.

Hoeveel TVL kunt u krijgen?

De hoogte van de TVL wordt berekend met behulp van uw totale omzetverlies en een percentage vaste lasten voor uw sector. Er wordt gerekend met de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bekijk de berekening voor de TVL.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

U kunt de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen als u onder meer voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft een mkb-bedrijf. U kunt zien of u een mkb-ondernemer bent met de mkb-toets.
  • U heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis.
  • Uw bedrijf heeft in de periode juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 vaste lasten (loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij).
  • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
  • Uw bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • Uw bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
  • U heeft minimaal één vestiging met een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Uitzonderingen zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
  • Uw bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Bekijk alle voorwaarden voor de TVL.

Kwam u voor de TOGS-regeling in aanmerking? Dan kunt u ook de TVL aanvragen. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellnesscentra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Let op: u kunt de TOGS niet meer aanvragen. De TVL is de opvolger van de TOGS.

Hoe kunt u TVL aanvragen?

U kunt de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen vanaf 30 juni tot en met 30 oktober 2020 om 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de aanvraag heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: