Ondernemersklankbord

Startersaftrek

Kijk wanneer u als startende ondernemer in aanmerking komt voor de startersaftrek en hoe u deze aftrek kunt aanvragen.

Kijk wanneer u als startende ondernemer in aanmerking komt voor de startersaftrek en hoe u deze aftrek kunt aanvragen.

Als startende ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de startersaftrek. Dit valt onder de ondernemersaftrek. U betaalt dan minder belasting.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Start u een eigen onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan kunt u startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid aanvragen. U moet dan ten minste 800 uur per jaar aan uw bedrijf besteden.

Wanneer komt u in aanmerking voor de startersaftrek?

U krijgt de startersaftrek als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U kan ook zelfstandigenaftrek krijgen.
  • U was de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Met de OndernemersCheck kunt u bepalen of u ondernemer bent.
  • U heeft in de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek gebruikt.
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de afgelopen 5 jaar geen geruisloze terugkeer uit een bv.

Hoe kunt u startersaftrek aanvragen?

De startersaftrek telt u op bij de zelfstandigenaftrek. De startersaftrek geeft u aan in uw aangifte inkomstenbelasting.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: