Ondernemersklankbord

Reprorecht betalen

Maakt uw bedrijf kopieën van (digitale) publicaties? Dan moet u een vergoeding aan Stichting Reprorecht betalen. Kijk hier hoe het zit.

Maakt uw bedrijf kopieën van (digitale) publicaties? Dan moet u een vergoeding aan Stichting Reprorecht betalen. Kijk hier hoe het zit.

Maakt uw bedrijf papieren of digitale kopieën van (digitale)publicaties als (vak)tijdschriften, kranten, websites of boeken? U scant bijvoorbeeld artikelen uit een vakblad of een delen van een boek en mailt dat naar uw medewerkers? Of u plaatst artikelen uit kranten op uw intranet. Dan moet u een vergoeding voor reprorecht betalen aan de Stichting Reprorecht.

Wat is de reprorechtvergoeding?

Dit is een jaarlijkse vaste vergoeding voor het hergebruiken van publicaties die door het auteursrecht beschermd worden. Stichting Reprorecht betaalt de vergoeding door aan de makers van deze publicaties.

Hoeveel moet u betalen aan Stichting Reprorecht?

De hoogte van de reprorechtvergoeding is gebaseerd op het aantal medewerkers van uw onderneming en onderzoek naar hergebruik  in uw sector. U ontvangt automatisch een factuur. Als u geen kopieën maakt, hoeft u geen vergoeding voor reprorecht te betalen. Neem hiervoor contact op met Stichting Reprorecht.

Bent u het oneens met uw reprorecht factuur?

Bent u het niet eens met de hoogte van het bedrag op uw reprorecht factuur? Of is er iets veranderd in uw situatie? Neem dan contact op met Stichting Reprorecht.

Zzp'ers

Stichting Reprorecht heeft met VNO-NCW en MKB-Nederland afgesproken dat zzp'ers niet worden aangeschreven. Heeft u als zzp'er toch een factuur gekregen en maakt u geen kopieën? Dan kunt u dat aangeven op de website van Stichting Reprorecht.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: