Ondernemersklankbord

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

Wanneer komt u in aanmerking?

De MIT bestaat uit verschillende instrumenten. Per instrument gelden andere voorwaarden:

Regionale budgetten

Voor de MIT-regeling zijn er 5 regio's. Informatie over de de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's via de Loketwijzer MIT-regeling (RVO)

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt MIT aanvragen via RVO. Per instrument geldt een andere openings-en sluitingsdatum. Op dit moment kunt u geen MIT aanvragen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: