Ondernemersklankbord

Kolenbelasting

U betaalt kolenbelasting over het verbruik van kolen. Soms kunt u vrijstelling of teruggaaf krijgen van kolenbelasting. Lees hier meer.

U betaalt kolenbelasting over het verbruik van kolen. Soms kunt u vrijstelling of teruggaaf krijgen van kolenbelasting. Lees hier meer.

U betaalt kolenbelasting over het verbruik van kolen. Kolenbelasting is een van de milieubelastingen. De hoogte van de kolenbelasting wordt vastgesteld met een tarief per 1.000 kilo. Gebruik het aangifteformulier van de Belastingdienst om uw aangifte kolenbelasting te doen.

Wanneer betaalt u geen kolenbelasting?

U kunt vrijstelling van kolenbelasting krijgen van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als u de kolen anders gebruikt dan voor brandstof. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om vrijstelling van kolenbelasting te krijgen.

Teruggaafregeling

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor teruggaaf van kolenbelasting.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: