Ondernemersklankbord

Fiscaal afrekenen met de Belastingdienst

Beëindigt u uw bedrijf? Of draagt u uw bedrijf over? Lees wat u moet regelen met de Belastingdienst. Kijk hoe het zit met fiscaal afrekenen.

Beëindigt u uw bedrijf? Of draagt u uw bedrijf over? Lees wat u moet regelen met de Belastingdienst. Kijk hoe het zit met fiscaal afrekenen.

Beëindigt u uw bedrijf? Of draagt u uw bedrijf over? Dat heeft gevolgen voor de belasting. U maakt de balans op en rekent af met de Belastingdienst. Dit heet fiscaal afrekenen. Bij bedrijfsopvolging binnen een familie, echtscheiding of overlijden van uw partner moet u ook fiscaal afrekenen. Het is verstandig u te laten adviseren door een deskundige, of contact op te nemen met de Belastingdienst.

Wat doet u bij beëindiging van uw bedrijf?

Bij de beëindiging van uw bedrijf krijgt de Belastingdienst een melding van KVK. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Controleer of u de bevestiging van uw afmelding ontvangt. Zo niet, dan moet u zelf de Belastingdienst op de hoogte brengen van uw bedrijfsbeëindiging. Verder moet u:

  • de administratie van uw beëindigde onderneming afsluiten
  • de jaarstukken tot en met de bedrijfsbeëindiging zo snel mogelijk indienen
  • na een eindberekening een slotaangifte omzetbelasting doen

U rekent af voor alle belastingsoorten waarmee u te maken heeft gehad. Heeft u een oudedagsreserve opgebouwd? Dan rekent u deze af voor de inkomstenbelasting. Onttrekt u goederen aan het bedrijf voor privégebruik? Dan moet u daarover btw betalen.

Wat doet u bij overdracht van uw bedrijf?

Draagt u uw onderneming (voor een deel) over? Dan moet u de stakingswinst berekenen en daarover inkomstenbelasting betalen. De overdracht van uw onderneming is van belang voor de inkomsten-, loon- en omzetbelasting. Er kunnen ook gevolgen zijn voor de overdrachtsbelasting of een sociale uitkering.

Bedrijfsopvolging binnen familie

Bij bedrijfsopvolging binnen een familie spelen verschillende fiscale zaken een rol, zoals stakingsaftrek, doorschuifregelingen, schenkingsrecht en gedeeltelijke kwijtschelding.

Als u gaat scheiden of uw partner overlijdt

Gaat u scheiden? Of komt uw partner te overlijden? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u het vermogen heeft gekregen tegen de waarde in het economische verkeer. U moet daarom stakingswinst berekenen. Zet u het deel van de onderneming van uw echtgenoot of partner voort? Dan geldt een doorschuiffaciliteit, en hoeft u geen stakingswinst te berekenen. U kunt de onderneming voortzetten met dezelfde boekwaarden.

Uw bedrijf vertrekt naar het buitenland

Vertrekt uw bedrijf naar een andere EU-lidstaat? Dan mag u kiezen wanneer u afrekent met de Nederlandse Belastingdienst: meteen afrekenen of uitstel van betaling. Als u de eindafrekening (exitheffing) later wilt betalen, moet u een bankgarantie afgeven. U betaalt ook invorderingsrente. U heeft de mogelijkheid het bedrag in 10 gelijke jaarlijkse termijnen te betalen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: