Ondernemersklankbord

Facturen maken en versturen

Uw facturen (rekeningen) moeten aan wettelijke eisen voldoen. Kijk hoe het zit met administratieplicht en elektronisch factureren.

Uw facturen (rekeningen) moeten aan wettelijke eisen voldoen. Kijk hoe het zit met administratieplicht en elektronisch factureren.

U stuurt een factuur (rekening) als u goederen en diensten levert aan andere ondernemers. U stuurt ook een factuur als u goederen of diensten levert aan een rechtspersoon die geen ondernemer is. Bijvoorbeeld een verenigingen of een stichting. Als u levert aan particulieren bent u niet verplicht een factuur te maken, behalve in sommige situaties.

Wat moet er op uw factuur staan?

Uw facturen moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. U moet op alle facturen een aantal basisgegevens zetten, zoals:

Uw facturen moet u opeenvolgend nummeren. Facturen die niet aan deze eisen voldoen, moet u herstellen. Uw afnemer heeft anders geen recht op aftrek van btw.

Eenvoudige factuur

Is het bedrag van de factuur niet hoger dan € 100 (inclusief btw) of stuurt u een factuur die de oorspronkelijke factuur wijzigt? Dan mag u een vereenvoudigde factuur sturen.

Uw factuur versturen

U moet uw factuur uiterlijk versturen op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u hebt geleverd. Hierna moet uw afnemer binnen de betalingstermijn de factuur betalen.

Hoe lang moet u facturen bewaren?

Uw facturen zijn onderdeel van uw administratie. U bent wettelijk verplicht om uw administratie een bepaalde tijd te bewaren. U bewaart uw facturen 7 jaar. Facturen over onroerende goederen bewaart u 10 jaar. U mag facturen en bonnetjes scannen en digitaal bewaren. Het moet dan wel een juiste en volledige weergave van het origineel zijn.

Elektronisch factureren en digitaal factureren

U kunt uw factuur op papier versturen, maar u kunt ook elektronisch of digitaal factureren.

Bij een elektronisch factureren stuurt u de e-factuur vanuit uw geautomatiseerde systeem naar het systeem van uw afnemer. Hiermee moet de afnemer wel akkoord gaan, hij is niet verplicht een e-factuur te accepteren. Elektronisch factureren mag binnen de hele Europese Unie (EU).

Als u digitaal factureert stuurt u de factuur als pdf-bestand via e-mail naar uw afnemer.

Deze vormen van factureren moeten aan dezelfde wettelijke eisen voldoen als een papieren factuur.

E-factureren aan overheidsorganisaties

Bent u leverancier van de Rijksoverheid? Dan bent u verplicht om elektronische facturen (e-factureren) aan de Rijksoverheid te sturen. U kunt op verschillende manieren een e-factuur naar de Rijksoverheid sturen. Alle overheden en andere aanbestedende diensten moeten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

e-Factuurwijzer

Bent u leverancier van de Rijksoverheid en wilt u e-facturen versturen? Als u de e-Factuurwijzer invult, ziet u in 5 minuten wat u als ondernemer moet doen om e-facturen te kunnen versturen naar de Rijksoverheid.

Internationaal factureren

Doet u zaken met bedrijven in andere EU-landen? Dan krijgt u naast de algemene eisen ook te maken met extra factuureisen bij goederen en diensten. Ook stellen EU-landen eisen aan elektronische facturen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/