Ondernemersklankbord

Energiebelasting

U betaalt energiebelasting als uw bedrijf energie verbruikt. Soms komt u in aanmerking voor teruggaaf. Lees hier hoe het zit.

U betaalt energiebelasting als uw bedrijf energie verbruikt. Soms komt u in aanmerking voor teruggaaf. Lees hier hoe het zit.

U betaalt energiebelasting als uw bedrijf energie (aardgas, elektriciteit en bepaalde minerale oliën) verbruikt. Hoeveel energiebelasting u moet betalen, hangt af van hoeveel energie uw bedrijf verbruikt. De energieleverancier int de energiebelasting en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Teruggaaf van energiebelasting

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. Verbruikt uw bedrijf meer dan 10 miljoen kWh en heeft u een meerjarenafspraak (MJA) met de overheid afgesloten over energie-efficiëntie? Dan komt u in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Hiervoor heeft u een voortgangsverklaring nodig. Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Opslag duurzame energie

Naast energiebelasting betaalt u op de levering van energie een heffing voor de stimulering van duurzame energie. De energieleverancier int de heffing via uw jaarlijkse energierekening en draagt deze af aan de Belastingdienst. Als u een teruggaaf energiebelasting heeft, krijgt u ook een bedrag aan opslag duurzame energie terug.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: