Ondernemersklankbord

UPDATE Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Lees hier voor welke maatregelen uw bedrijf in aanmerking komt vanwege corona, zoals NOW en Tozo.

Het nieuwe coronavirus COVID-19 en de maatregelen om verspreiding te voorkomen raken veel ondernemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Op deze pagina leest u welke maatregelen dit zijn. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

Steunpakket 2.0 met nieuwe en verlengde regelingen

Het kabinet heeft de steunregelingen voor ondernemers met 4 maanden verlengd en uitgebreid. Ook zijn er nieuwe voorwaarden toegevoegd. Het nieuwe steunpakket loopt van 1 juni tot 1 oktober. Lees per regeling wat er veranderd is.

In het kort:

Financiële regelingen

€ 4.000 voor ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

Ondernemers in een aantal specifieke sectoren die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen kunnen tot en met 15 juni 2020 een tegemoetkoming krijgen. U kunt de TOGS aanvragen tot 26 juni. Dit is een belastingvrije gift. U kunt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na 15 juni gaat een nieuwe regeling in: de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

Lees meer over de voorwaarden van de TOGS.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Vanaf half juni kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als u een mkb-bedrijf heeft in een getroffen sector (zoals horeca, recreatie, cultuur en evenementen) met maximaal 250 werknemers. En als uw omzet met meer dan 30% is gedaald door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt u bij het betalen van uw vaste lasten. De TVL geldt vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 en is maximaal € 50.000 voor die periode.

Lees meer over de voorwaarden van de nieuwe TVL-regeling.

TVL heeft invloed op hoogte NOW-subsidie

De TVL wordt gezien als omzet, waardoor de NOW-subsidie mogelijk lager uitvalt.

Bijstand voor ondernemers (Tozo)

U kunt ook in de maanden juni, juli, augustus en september een tijdelijke aanvulling op uw inkomen aanvragen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen. De Tozo is een extra Bbz-ondersteuning. U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen. In de verlengde regeling, de Tozo 2, wordt het inkomen van uw partner wel meegerekend. In de Tozo 1 telde dit niet mee.

Lees meer over de nieuwe voorwaarden in de Tozo 2.

Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)

Bent u werkgever? Dan kunt u ook in de maanden juni, juli, augustus en september een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW)

In de NOW 2.0 zijn onder andere de voorwaarden voor ontslag om bedrijfseconomische redenen aangepast. Ook houdt de regeling meer rekening met seizoensbedrijven. UWV berekent de hoogte van uw tegemoetkoming in de NOW 2.0 op basis van de hoogte van het loon in de maand maart, in plaats van januari. Voor het eerste tijdvak (NOW 1.0) is een nieuwe rekenmethode toegevoegd voor seizoensbedrijven.

U kunt de NOW aanvragen bij UWV. Als u de NOW 2.0 aanvraagt, moet u uw werknemers stimuleren voor bij- en omscholing via het crisisprogramma NL leert door.

Lees meer over de nieuwe voorwaarden in de NOW 2.0.

Regeling voor flexwerkers (TOFA)

Werkt u met flexwerkers of oproepkrachten? Voor hen is er een aparte regeling via UWV: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Voor de maanden maart, april en mei kunnen zij een tegemoetkoming krijgen van € 550 bruto per maand. De regeling is voor werknemers met een flexibel contract die (bijna) geen inkomsten hebben door de coronacrisis. U kunt uw flexibele arbeidskrachten op deze regeling wijzen.

TOFA aanvragen kan naar verwachting vanaf 22 juni, via UWV.

Lees meer over de voorwaarden van de TOFA.

Extra steun voor de culturele en creatieve sector

De overheid stelt € 300 miljoen beschikbaar voor de culturele en creatieve sector. Daarmee steunt de overheid instellingen, makers en ondernemers zodat zij kunnen investeren voor het volgende seizoen met een aanvullende subsidie of een lening. 

Lees meer over extra steun voor de culturele sector op Rijksoverheid.nl.

Gratis coaching voor mkb’ers in financiële moeilijkheden

U kunt dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer u in financiële moeilijkheden komt door de coronacrisis. U kunt hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Geld lenen

Nieuwe kredietregelingen

Verruimde kredietregelingen

  • De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. U kunt tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming.
  • De borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd, zodat u sneller en meer geld kunt lenen. Naar deze regeling wordt verwezen als BMKB-C.
  • Kleine ondernemers die een lening hebben bij microkredietenverstrekker Qredits krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden. De rente is in deze tijd verlaagd naar 2%.
  • Tech en creatieve start-ups kunnen een aanvraag doen bij de fondsen van de Seed Capital regeling. De overheid vergroot het budget van de fondsen om innovatieve ondernemingen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Een volledig overzicht van bestaande kredietregelingen vindt u in de subsidiewijzer.

Dreigt uw bedrijf failliet te gaan?

Lees alles over faillissement.

Verwachte regelingen

Deze regelingen zijn aangekondigd door de overheid, maar nog niet volledig uitgewerkt. Kijk regelmatig op deze pagina voor updates.

Overzicht tijdelijke financiële regelingen

Bekijk het Overzicht financiële regelingen op Rijksoverheid.nl.

Uitstel van betaling aanvragen en belastingmaatregelen

Als u uw belastingen of aflossingen even niet kunt betalen, kunt u makkelijker uitstel vragen bij de Belastingdienst of bij uw bank. Lees meer over uitstel betaling belastingen en aflossingen.

De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers en werkgevers te helpen. Zoals versoepelde regels voor het urencriterium, de vennootschapsbelasting en loonheffingen. 

Bekijk het Overzicht coronamaatregelen Belastingdienst.

Gezondheidsrisico’s voor u, uw werknemers en uw klanten

Op Rijksoverheid.nl leest u de meest recente informatie over het nieuwe coronavirus COVID-19. Bijvoorbeeld over wat u moet weten over de mogelijke negatieve gevolgen voor uw bedrijf. En de gezondheidsrisico’s voor uw personeel, klanten en uzelf.

Sommige bedrijven moeten tijdelijk dicht. Andere bedrijven mogen weer open.

Lees wat u moet en kunt doen voor uw werknemers.

Omgaan met gezondheidsrisico’s voor uw werknemers

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Laat uw werknemers indien mogelijk thuiswerken. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als u twijfelt over specifieke situaties.

Rechten en plichten van u en uw werknemers

De overheid geeft antwoord op de veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en werknemers.

Versoepelingen van coronamaatregelen voor bedrijven

Het kabinet versoepelt stapsgewijs de maatregelen. Dit kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Restaurants, musea en theaters zijn bijvoorbeeld sinds 1 juni weer open onder voorwaarden. Lees per branche wat de tijdlijn is voor heropenen en welke regels daarbij gelden:

Bekijk een overzicht van de maatregelen in de factsheet basisregels op Rijksoverheid.nl.

Coronaprotocollen

Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de nieuwe protocollen die zijn gemaakt voor een werkbare situatie in de 1,5 metersamenleving. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Let op: een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen voor de werkvloer.

Evenementen, internationale reizen en vervoer

Een evenement organiseren of bezoeken

Volg de actuele adviezen van het RIVM en neem bij twijfel contact op met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.

Tijdelijke reisbeperking voor niet-Europese reizigers

Voor reizigers van buiten Europa geldt tot voorlopig 15 juni 2020 een reisbeperking naar alle EU-landen, de Schengenlanden en het VK. U mag alleen mensen uit niet-Europese landen naar Nederland laten komen als het strikt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld zorgverleners, vervoerders van noodzakelijke goederen of diplomaten.

Check op Nederlandenu.nl voor wie de reisbeperking geldt.

Werkbezoek naar het buitenland

Moet u voor zaken of een beurs naar het buitenland? Overweeg dan of het noodzakelijk is om deze reis te maken. Informatie voor reizigers vindt u op Rijksoverheid.nl. Bekijk de belangrijkste ontwikkelingen over het coronavirus en internationaal zakendoen op de landenpagina's van RVO.

Handelsmissies van de overheid

Actuele informatie over handelsmissies die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u op RVO.nl. Heeft u zich opgegeven voor een missie en is die uitgesteld of geannuleerd? Dan krijgt u hierover persoonlijk bericht. Wilt u weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie op RVO.nl.

Vrachtverkeer en goederenvervoer

Reisadviezen voor EU-landen gelden niet voor het vervoer van noodzakelijke goederen, zoals voedsel, medische apparatuur en medicijnen. Vervoerders kunnen in landen met een aangescherpt reisadvies in- en uitreizen, zowel door de lucht, over het spoor en over het water. Lees de actuele informatie over vervoer tijdens de coronacrisis op de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Informatiepunten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Rijksoverheid:

Kamer van Koophandel (KVK):

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO): 

Coronavirus: gevolgen voor zakendoen

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Steffie legt corona eenvoudig uit

FME Ondernemersorganisatie:

Meld- & informatiepunt voor de technologische industrie

TechLeap.nl:

COVID-19 Startup Guide

Coronacalculator (VNO-NCW, MKB-Nederland):

Coronacalculator: Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming helpen

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

KVK Coronaloket

https://www.kvk.nl/corona/

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl

Forums: