Ondernemersklankbord

Belastingrente en invorderingsrente

Bij het opleggen van belastingaanslagen kent de Belastingdienst 2 soorten rente: belastingrente en invorderingsrente. Lees meer.

Bij het opleggen van belastingaanslagen kent de Belastingdienst 2 soorten rente: belastingrente en invorderingsrente. Lees meer.

Bij het opleggen van belastingaanslagen kent de Belastingdienst 2 soorten rente:

  • belastingrente
  • invorderingsrente

Belastingrente betalen of krijgen

U moet belastingrente betalen als u het vaststellen van de aanslag vertraagt. Bijvoorbeeld omdat u de belastingaangifte te laat heeft gedaan. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen de belastingrente.U krijgt belastingrente als de Belastingdienst te lang doet over het opleggen van een belastingaanslag.

Invorderingsrente betalen of krijgen

U moet invorderingsrente betalen als u de belastingaanslag niet op tijd betaalt. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een brief (bezwaar) sturen aan de Belastingdienst.U krijgt invorderingsrente als de Belastingdienst er langer dan 6 weken over doet om een belastingteruggaaf aan u te betalen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: