Ondernemersklankbord

Belastingaangifte doen

Elke ondernemer moet belastingaangifte doen voor een of meer belastingsoorten. Bekijk hier welke soorten er zijn en waar u rekening moet houden.

Elke ondernemer moet belastingaangifte doen voor een of meer belastingsoorten. Bekijk hier welke soorten er zijn en waar u rekening moet houden.

Iedere ondernemer moet verplicht digitaal belastingaangifte doen voor:

Belastingaangifte doen vanuit het buitenland 

Woont u in het buitenland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan geldt de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Voldoet u aan de voorwaarden van deze regeling? Dan heeft u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: