Ondernemersklankbord

Belasting op leidingwater

U betaalt belasting op leidingwater aan uw leverancier. Bent u zelf leverancier? Dan moet u aangifte doen. Lees hier meer.

U betaalt belasting op leidingwater aan uw leverancier. Bent u zelf leverancier? Dan moet u aangifte doen. Lees hier meer.

U betaalt belasting op leidingwater. Deze belasting is een van de milieubelastingen. Elk jaar stelt de overheid het belastingtarief per kubieke meter leidingwater vast.

Verbruikt u leidingwater?

De leverancier van het leidingwater berekent de belasting aan u door en draagt deze af aan de Belastingdienst. Dat doet hij over de eerste 300 m per aansluiting per jaar.

Levert u leidingwater aan anderen?

Levert u leidingwater aan anderen via een leidingnet of een distributienet? Voor u gelden de volgende regels:

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: