Ondernemersklankbord

Bedrijfshulpverlening (BHV) regelen

Bij (grote) rampen moet u werknemers en bezoekers opvangen en verzorgen. Daarom moet u Bedrijfshulpverlening (BHV) regelen. Bekijk wat de regels zijn.

Bij (grote) rampen moet u werknemers en bezoekers opvangen en verzorgen. Daarom moet u Bedrijfshulpverlening (BHV) regelen. Bekijk wat de regels zijn.

Bij (grote) rampen moet u werknemers en bezoekers opvangen en verzorgen. U bent verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf regelen. Hoe u dit doet, heeft te maken met de grootte van uw bedrijf en de risico's in uw bedrijf. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan algemene aanwijzingen.

Hoeveel bedrijfshulpverleners (BHV'ers) zijn verplicht?

Er is geen verplicht aantal BHV’ers, maar u moet als ondernemer wel goede maatregelen nemen voor de bedrijfshulpverlening. Hoeveel bhv'ers u nodig heeft, bepaalt u met uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het aantal medewerkers en het gemiddelde aantal bezoekers bepalen voor een belangrijk deel hoeveel BHV’ers u nodig heeft. U moet zorgen dat er altijd genoeg BHV'ers in uw bedrijf zijn.

BHV-cursus

Een BHV’er moet een goede opleiding en een goede uitrusting hebben. Er zijn geen regels voor welke opleiding de BHV’er moet hebben. U kunt zelf bepalen welke opleiding nodig is voor een goede BHV.

BHV-plan en ontruimingsplan

Een BHV-plan (noodplan, bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan) is niet wettelijk verplicht. Maar om de BHV in uw bedrijf goed te regelen is een BHV-plan belangrijk. In het BHV-plan staat wat u gaat doen bij een ramp. Als u een brandmeldcentrale (BMC) in uw pand heeft, dan moet u een ontruimingsplan hebben. Daarin staat hoe een ontruiming veilig moet gebeuren.

Bedrijfshulpverlening op bouwplaatsen

Aannemers en onderaannemers zorgen samen voor de bedrijfshulpverlening op (tijdelijke) bouwplaatsen. De gezamenlijke afspraken voor veiligheid en gezondheid moet u in het V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) noemen. Het hoofd BHV is er verantwoordelijk voor dat er een goed bedrijfshulpverleningsplan is. Dit BHV-plan moet passen bij het V&G-plan.

Let op: Zijn bijvoorbeeld 2 of 3 van uw medewerkers bij een particulier aan het werk? Dan is dat ook een bouwplaats. Een V&G-plan is in die situatie niet verplicht.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/