Ondernemersklankbord

Innovatie en productontwikkeling

Samenwerken met andere partijen

Laatste update op

Bij het ontwikkelen van producten of processen kunt u samenwerken met andere (markt)partijen. Dat biedt voordelen. Maak wel goede afspraken over de bescherming van kennis.

Lees verder