Ondernemersklankbord

Bedrijfsvoering

Regels voor bedrijfscorrespondentie

Laatste update op

Bedrijfscorrespondentie is onderdeel van uw administratie. Onder bedrijfscorrespondentie vallen brieven, e-mails, offertes, brochures, en uw website. Lees hier wat u op uw bedrijfscorrepondentie moet zetten.

Lees verder

AVG: regels voor ondernemers

Laatste update op

De AVG geeft uw klanten meer rechten. Ontdek hier wat er onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt en hoe u aan de regels voldoet.

Lees verder

Algemene voorwaarden opstellen

Laatste update op

Door algemene voorwaarden op te stellen bij een overeenkomst is het voor uw klant duidelijk hoe het onder andere zit met garantie, aansprakelijkheid en betalen.

Lees verder