Ondernemersklankbord

Bedrijfsvoering

Algemene voorwaarden opstellen

Laatste update op

Door algemene voorwaarden op te stellen bij een overeenkomst is het voor uw klant duidelijk hoe het onder andere zit met garantie, aansprakelijkheid en betalen.

Lees verder

Facturen maken en versturen

Laatste update op

Uw facturen (rekeningen) moeten aan wettelijke eisen voldoen. Kijk hoe het zit met administratieplicht en elektronisch factureren.

Lees verder

Privacyverklaring opstellen

Laatste update op

Verwerkt u persoonsgegevens? U bewaart, gebruikt of deelt bijvoorbeeld persoonsgegevens van klanten of bezoekers, omdat u goederen of diensten levert? Dan moet u een privacyverklaring hebben.

Lees verder

Fraude en misleiding voorkomen en melden

Laatste update op

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met verschillende vormen van misleiding en fraude. U kunt zelf fraude voorkomen door bijvoorbeeld in het Handelsregister de gegevens van uw zakenpartners te controleren voor u zaken doet.

Lees verder

Pensioen regelen

Laatste update op

Als u op uw AOW-leeftijd stopt met werken, krijgt u een basispensioen van de overheid. U kunt als ondernemer naast het AOW-pensioen zelf extra pensioen regelen.

Lees verder

De stichting

Laatste update op

Wanneer kiest u voor de stichting als rechtsvorm? Lees ook over de oprichting en aansprakelijkheid van bestuurders. En download de gratis brochure.

Lees verder