Ondernemersklankbord

Bedrijfsvoering

RSIN voor uw onderneming

Laatste update op

Hoe kunt u uw RSIN opzoeken? U heeft uw RSIN-nummer bijvoorbeeld nodig bij de aanvraag van belasinguitstel. Lees hier meer.

Lees verder

eHerkenning aanvragen

Laatste update op

Wat is eHerkenning? Is eHerkenning verplicht? Hoe vraagt u het aan? En wat zijn de kosten? U lees de antwoorden hier.

Lees verder

Facturen maken en versturen

Laatste update op

Uw facturen (rekeningen) moeten aan wettelijke eisen voldoen. Kijk hoe het zit met administratieplicht en elektronisch factureren.

Lees verder