Ondernemersklankbord

Bedrijf stoppen of verkopen

Verkoopmemorandum

Laatste update op

In een verkoopmemorandum geeft u een kandidaat-verkoper inzicht in uw bedrijf en de waarde ervan. Zorg hierbij ook voor een geheimhoudingsovereenkomst.

Lees verder